21/3/10

HA ARRIBATHan dit al telenotícies que ha arribat...
i jo espero que el fred em deixi surtir del meu cau a guaitar i veure si realment és veritat ;-)
De moment, plou.