1/11/07

Edu3.CAt

Na Xisca ens passa aquesta adreça: Edu3.Cat. Una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que posa a l'abast diferents produccions educatives de Tv de Catalunya , Catalunya Radio i el Departament d'Educació. Un portal força interessant!