1/11/07

OMBRES

Un video genial... a mi em sembla que tot està fet amb mans i braços però hi ha alguna seqüència que em té ben embullada ;-)
Hauríem de fer alguna sessio d'ombres a l'escola, no ho trobau?