16/12/07

ENTRE CULTURES

A través del blog de l'Equip de Suport de la meva escola, arribo a aquesta pàgina:
ENTRECULTURES
Com ells bé expliquen a la pàgina:
"El programa Entrecultures és un programa de la Fundació Jaume Bofill que se centra en aquelles qüestions educatives que afecten de manera específica els nois i noies de famílies immigrades. Per assolir els seus objectius el programa desenvolupa seminaris reflexius així com recerques que contribueixin a generar coneixement i que ajudin a millorar l’atenció educativa dels nois i noies d’origen immigrat"