PORTFOLI

Aquest és el meu portfoli del curs de Formadors de Formació en línea convocat per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears.Dimarts 18 d'Octubre de 2011

I el meu resum en imatges del que ha estat el curs :-)

http://www.slideshare.net/entesa/portafoliimatgesDilluns, 17 d'Octubre de 2011


Ja queda ben poquet per acabar el curs.
Tot i les dificultats, sobretot personals que he tingut al llarg de tot el curs, estic contenta d'haver-lo realitzat.
Queda ara concretar les conclusions finals amb el meu grup que s'hauran d'exposar el proper dissabte a la sessió presencial (que no serà tan presencial).
No canviaria moltes coses d'aques curs; tal vegada la temporalització ja que ha coincidit amb dos moments de molt de treball pels mestres (final i inici de curs), també algunes activitats que m'han semblat molt repetitives o acotar el número de participants a un mateix debat ja que moltes idees que han sorgit, al ser molts, eren molt repetitives.
Hem compartit idees molt bones que m'emporto per anar aplicant no nomes al cursos Fads, sinó també al meu dia a dia a l'aula.
I sobretot, m'emporto aquest portfoli on he intentat reflectir els meus aprenentatges, avanços, dubtes... i inevitablement, alguna dèria o mania ;-)
Queda clar que ens queda molt camí per fer però que som un quants disposats a fer-lo.
Moltes gràcies als que han fet possible aquest curs.

Ferreries, tardor de 2011.

Dimarts 11 d'octubre de 2011
D'avaluació...
Hem començat ja el darrer mòdul del curs; el d'avaluació.
L'avaluació és un tema que m'agrada cada vegada més perquè crec que és un element clau en el procés de canvi de l'educació.
Del video de Zabala, inclòs en els materials del curs destacaria del seu discurs optimista i esperançador els següents punts:
 • La necessitat de l'educador de promoure el desequilibri a l'educant perquè aquest vagi avançant.
 • Que el que vertaderament important és aconseguir que l'alumne tengui èxit. D'aquí la importància d'una avaluació formativa.

 • La conveniència de plantejar-nos reptes en funció de les nostres possibilitats. Pas a pas i a poc a poc s'anirem aconseguint els nostres propòsits.
Dels altres materials llegits, “L'Avaluació en Linea” de Ramon Musach Pi i un altre recomanat per una companya el curs, “Avaluar per aprendre” de na Neus Sanmarti:
destacaria els següent punts:
 • La finalitat de l'eduació és l'aprenentatge i amb major grau “Aprendre a aprendre”.
 • L'avaluació és l'eina que facilita el control sobre el propi procés d'aprenentatge.
 • Necessitat de donar a conèixer els criteris d'avalaució per part de l'estudiant.
   L'avaluació no pot ser un procés unidireccional, on el que avalua només sigui el mestre. Hauria de ser una avaluació FORMATIVA I FORMADORA.
 • Importància de la reflexió en el procés d'avaluacó.
 • L'avaluació hauria d'estar inclosa dins els mateixos processos d'aprenentage.
 • No té sentit avaluar coneixements d'una banda i competències de l'altre.
 • L'avaluació no és un procés tancat, no acaba mai.
Malauradement crec que el concepte d'avaluació està mal entès en la majoria de claustres i existeix la vertadera necessitat de desaprendre molts de conceptes arrelats de fa molt de temps. El tipus d'avaluació necessari pel canvi inclou tot un procés seriós de reflexió per part de tots.
Imatge: Necessitat urgent de reflexionar conjuntament sobre l'avaluació.Divendres 30 de Setembre de 2011

Interessant lloc sobre avaluació, rúbriques, portafolis i Ple's. Crec que molt apropiat pel darrer mòdul d'aquest curs.

https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/

Dijous 29 de Setembre de 2011

Compartir diferents estratègies docents ha estat una activitat força enriquidora i amb molts de punts aplicables a la nostra tasca com a tutors de cursos de formació a distància.
Copio integrament les conclusions d'aquest debat.

CONCLUSIONS DEL DEBAT SOBRE ESTRATÈGIES DE DINAMITZACIÓ DOCENT

Fase de planificació :

· Disseny d'activitats que permetin aplicar els aprenentatges directament a l'aula, perquè els alumnes vegin la utilitat del que fan, tenint el tutor un paper de dinamitzador i guia.
· Aportar i compartir experiències.
· Combinar activitats de caire obligatori i voluntari (que permetran aprofundir en els aspectes que més interessen a cada aprenent), i de tipus individual (que respecten els diferents ritmes d'aprenentatge) i grupal (que fomenten el sentiment de pertinença al grup, afavoreixen els intercanvis d'idees i d'experiències); finalment, oferir espais externs al propi de la formació (creats o no ad hoc, que romandran oberts més enllà dels terminis del curs) per facilitar que es comparteixin les experiències.
· Preveure quins moments importants al llarg del curs requeriran la intervenció dels participants i preveure fites o moments on l'actuació del docent és important o necessària per a la dinamització docent.
· En el cas de diferents tutors en el mateix curs, posada en comú de criteris d'actuació i planificació conjunta dels components bàsics de l'aula virtual
· Rellegir tot el material del curs abans de que comenci.
Fase d'inici :

· Ser capaços de definir els coneixements previs sobre el tema per part dels participants i engegar un sistema d'auto-ajuda entre ells per intentar mitigar les diferències de “nivell”.
· Fomentar sentiment de pertànyer a un grup-classe
· El tutor es crearà una base de dades amb el perfil professional i personal de cada participant, el qual anirà actualitzant i tendrà en compte durant tot el curs, per tal de donar una atenció el més individualitzada possible.
· Aprofitar el tauler per remarcar els objectius i les activitats previstes, recordar les dates de lliurament d'activitats i de les trobades, concretar la dinàmica de treball, promoure la participació i incloure elements de caire emocional. En aquest capítol és fonamental aclarir els procediments i criteris d'avaluació que s'apliquen i quins procediments hi ha establerts per rebre ajuda si li cal.
· Fer intervencions clares, concises...
Fase de desenvolupament de l'acció docent :

· Mantenir actualitzat el contingut del curs: en els relacionats amb programes o serveis, implementant les actualitzacions; en els de caràcter no tecnològic, intentant utilitzar temes d'actualitat i propers als participants. Modificar i/o adaptar les activitats quan sigui necessari.
· Planificació i avaluació flexibles
· Atendre les demandes i respondre els missatges amb rapidesa.
. Fer un seguiment de la interacció dels participants amb els materials del curs i amb el propi disseny per anotar tots aquells aspectes que poden millorar-se en posteriors convocatòries del curs i informar-los en realitzar l'avaluació final.
·Utilitzar totes les eines possibles per aconsseguir que el major número d'alumnes segueixen el ritme del curs i el desenvolupament de les activitats.
Fase final i de tancament :

· Acomiadar-se cordialment “a mitges”, deixant la porta oberta a una continuïtat en els cursos i animant a continuar la formació.
· Missatges personalitzats.
· Felicitar els alumnes per la feina ben feta i així motivant-los en la continuació de la seva formació.
. Independentment de l'avaluació anònima que han de realitzar els participants, consultar i compartir les opinions dels participants en un espai sobre el grau de satisfacció del curs.
· Comentar entre els diferents grups d'alumnes els resultats de l'avaluació des d'una perspectiva global, sense concretar-ho sobre casos individuals.
. En el cas de que hi hagi alumnes que no han assolit els objectius proposats, aportar-los orientació i alternatives per assolir la formació en el futur, ja sigui en altres convocatòries o de forma no reglada
· Compartir el treball realitzat així com les aplicacions, materials, recursos... que s’han elaborat al llarg de la formació per aprendre (agafar idees, etc) també dels companys.

Dilluns 27 de Setembre de 2011


Avui hem acabat el treball en grup que va començar el dia 1 de Setembre. Teníem una setmana per realitzar l'activitat, n'hem necessitades tres més.
Tot i que hem aconseguit fer el treball que ens demanàvem i que crec que l'hem fet bé, no em sento molt satisfeta de la dinàmica seguida pel meu grup.
És cert que hem tingut moltes difilcultats però tot i açò crec que ens falta mentalitat d'equip i no arribem a entendre que l'èxit del nostre treball és la suma de les nostres contribucions i m'incluesc en aquesta afirmació.
Durant l'activitat m'he plantejat moltes vegades què podia fer perquè el nostre grup funcionés com equip i no simplement com a grup de treball. Al final he entès que no havia de fer més, sinó menys i aprendre a esperar les aportacions de les meves companyes i valorar-les, arribin quan arribin.
No sé si desaccelarant el meu ritme per acompasar-lo al de les altres ajudi a que el grup funcioni millor però m'ajudarà a afrontar la propera activitat grupal amb major tranquil.litat. No crec que ja aconseguesqui disfrutat del treball en grup dins aquest curs però al menys hauré sabut respectar la diversitat ;-) El qui no es conforma és perquè no vol.
Imatge de la setmana: Tot i que no m'agrada gens ni mica el futbol, afago una frase de Josep Guardiola.
Èxit s'escriu amb E d'Equip


Dilluns 19 de Setembre

Trobo aquesta presentació sobre el portfoli molt interessant.
No la vull perdre.

http://www.slideshare.net/jqueralt/presentacio-portafolis-crp-sant-mart-curs-1112

Dissabte 17 de Setembre

Molt interessant el debat sobre estratègies docents. He comprovat que la majoria de tutors Fad tenim més o manco les mateixes estratègies; donant molta importància a la part emocional, al fer sentir als participants als cursos a distància que no estan sols i que al darrera la màquina hi ha algú amb el qui poden comptar si els sorgeix algun problema.
Es valora la proximitat, l'assertivitat, l'empatia juntament amb un bon coneixements dels materials sent també important les qualitats de gestor i dinamitzador del grup.

M'adono que el que valorem com a cosultors és també el que valorem més quan el lloc s'inverteix i ens convertim en estudiants virtuals.
Promet molt la confecció del decàleg del bon tutor.
Aquest és el meu:
Un tutor SuperFad hauria de ser:
- Assertiu
-Rapid en les seves respostes.
-Motivador-animador.
-Proper
-Pacient
-Optimista
-Previsor
-Orientador
-Cordial
- I alguna vegada..... dolent

I aquest el d'una altre participant (Àngels Garcia) que he trobat molt interessant:

Vols ser un SuperMegaTutor?

1-Mostra empatia amb els aprenents.
2-Escriu missatges personalitzats.
3-Respon el més aviat possible
4-Avança't a les seves necessitats.
5-Remarca el que fan bé i digues-los assertivament el que han de millorar.
6-Impulsa els intercanvis entre ells.
7-Planteja reptes suggeridors.
8-Anima'ls a implementar els aprenentatges i a compartir les experiències.
9-En definitiva: combina assertivitat i eficiència.
10-Continua formant-te.

Malauradament no he pogut dedicar molt de temps a aquest debat i comprovo que la participació demana una preparació prèvia, el llegir tots els missatges, contrastar opinions, llegir i analitzar els materials del curs, cercar a la xarxa informació que pugui completar i ampliar els temes debatuts... M'he centrat més amb el treball en grup de l'activitat 8, i tot i que no m'ha resultat molt engrescadora comprovo també que fer un bon missatge no és tan fàcil com pot semblar. El nostre grup no ha acabat de funcionar per diferents motius (abandonament, problemes personals, incorporacions tardies...) que ha fet que tot i que segurament acabem l'activitat, la planificacio del treball grupal no hagi sigut la desitjada.

Imatge: Un tutor Fad ha de tenir en compte sempre la part emocionalDimecres 7 de Setembre

Hem tornat a reempendre el curs després de l'aturada de les vacances d'estiu.
I just la primera activitat, és una activitat grupal!!
I els membres del meu grup o no apareixen o deixen el curs per diferents motius.
I a passat una setmana i practicament l'activitat està sense fer.
I així, és difícil posar-se a treballar....
Però no em vull angoixar... seguiré treballant i esperant les intervencions de les meves companyes (o companys) per anar avançant. Tal volta, aquesta activitat grupal s'acabarà convertint en una activitat en parell o (toco llenya) en una activitat individual.
L'activitat 8 consisteix en analitzar una sèrie de missatges que el tutor o consultor d'un curs a distància va enviant als estudiant. S'han d'analitzar i intentar millorar-los.
Al llegir-los sembla que estan perfectes i que és difícil millorar-los però a poc a poc vas pensant i descobrint petits detalls que els poden anar polint.

També m'he llegit el material del curs: Estratègies de dinamització docent i tot i que en la seva lectura no descobreixo receptes novedoses si que reconeixo escrits alguns consells i recomanacions que utilitzo (utilitzava) com a tutora Fad, sense adonar-me que eren estratègies docents (per mi aquesta estratègia també és pot dir, sentit comú).

Imatge de la setmana: Aquest inici de curs, és fa dur...

Dijous 14 de Juliol

El meu resum del que m'ha aportat aquesta primera part del curs: el què après i les sensacions que he experimentat.

És una presentació allotjada a Slideshare: http://www.slideshare.net/entesa/portafoli-curs-formadors


Dimecres 13 de Juliol

Hem aconseguit dur a terme la primera activitat grupal!!! Tenia els meus dubtes de si l'activitat arribaria a bon port perquè segueixo pensant que en general, no sabem treballar en equip. Tot i així crec que estem en bon camí perque cursos com aquest podem ajudar a que a la fi n'aprenguem.
Cercant materials per realitzar l'activitat grupal, vaig arribar a aquest article de Joan Queralt que ralla sobre la incapacitat dels mestres de treballar en equip. Compateixo la seva opinió quan diu que el problema no són les eines, sinó la capacitat i l'actitud de compartir, de cedir a vegades i d'argumentar d'altres. Duim, la inercia de l'individualisme après des de fa molt de temps. Penso, idò, que serà qüestió de desaprendre?
Què m'ha aportat aquesta activitat?
 • He comprovat que el treball en grup a un curs a distància és possible i que també és possible que els participants utilitzin els diferents fòrums i wikis ( i altres eines col.laboratives), però hi ha d'haver un motiu i una obligatorietat de fer-ho.
 • Com ja havia exposat a altres missatges; el treball en grup requereix més temps que el treball individual.
 • Que l'objectiu principal ha de ser el procediment (el treball en grup en si) i no l'activitat a realitzar. De fet el treball era una petita part de l'activitat feta anterioment. Aquest punt crec que és fonamental si es vol aconseguir un vertader aprentatge dels processos de col.laboració.
 • Que el treball en grup és molt més enriquidor i més divertit (açò ja ho sabia però és gratificant tornar-ho a experimentar :-))
Imatge de la setmana: El treball en grup: una actitud.
Dijous 7 de Juliol

L'activitat 5 consisteix en fer una base de dades amb recursos que ens poden servir com a tutors i tutores dels cursos a distància. Comprovo que més o manco tots utilitzam els mateixos recursos i moltes de les recomanacions ja les coneixia, però n'hi ha algunes que deixo aquí perquè m'han resultat més interessants o novedoses per mi que les altres:

- Tiching: http://www.tiching.com/

Aquest recurs em semblava molt interessant, ja que pretén ser un cercador de recursos educatius. He cercat informació per la xarxa per saber ben bé de qué es tractava i he trobat aquest video que ho explica molt bé:http://youtu.be/N3Mhu4VYylM

Però hi ha un problema, al voler inscriure'm no em deixa. Aquesta opció de moment està desactivada. Una llàstima perquè crec que és una bona eina.


Després hi ha dos recursos més que em sembla que ens poden servir pel proper projecte co.laboratiu que ara estem dissenyant, sobre les rondalles :

-Wallwisher: http://www.wallwisher.com/

Es tracta d'una aplicació que permet crear petits missatges que es pengen a un mur, a manera de pluja d'idees.
Crec que també em pot ser útil per quan amb els meus alumnes estem decidint quin tema volem estudiar.

- Storybird:
http://storybird.com/
Permet crear petites històries de forma col.laborativa i penjar-les a la web-
Aquí trobo aquesta informació que copio literalment:

"StoryBird
es una herramienta online mediante la que, como ya comentábamos, podemos crear nuestros propios cuentos para niños. Tenemos disponibles varios personajes de varios artistas que así han aportado su granito de aren, para los que no sabemos dibujar, que podremos incluir simplemente en nuestros cuentos. Y a partir de ahí, sólo hará falta dejar volar nuestra imaginación y creatividad para hacer esos cuentos que te hubiera encantando escuchar cuando eras pequeño, como se trata de una herramienta colaborativa, podéis imaginar que el cuento puede ser editado también por nuestros contactos, amigos o familiares, creando así el cuento entre todos."

Una vez hecho el cuento, mediante la misma web de StoryBird podemos publicar, compartir, divulgar y crear una tienda online con nuestros cuentos, en formato digital, aunque StoryBird pronto también nos permitirá editar e imprimir estos cuentos en papel en breve.
Estaré atenta a la base de dades per si surten més recursos interessants.
També estem realitzant una activitat en grup... però açò necessita una entrada apart. Realment el treball en grup és una de les assignatures pendents del professorat.
Imatge de la setmana: Compartint eines i recursosDimecres 29 de Juny


Via twitter, descobreixo aquest enllaç que em pot ser de gran utilitat:http://www.e-aula.cl/2011/06/como-definir-los-objetivos-de-aprendizaje-en-un-curso-e-learning/ Parla sobre els verbs a utilitzar al dissenyar els objectius d'un curs virtual. L'article comenta que els verbs han de ser atractius i que han de motivar a l'estudiant. I té tota la raó, sempre és millor "crear" que "comprendre".


Deixo una imatge que resum molt bé l'article:

Dilluns 27 de Juny
.


Acabat l'anàlisi de la guia del curs i el disseny d'un pla docent sobre un curs.
A les observacions sobre l'anàlisi de la guia del curs hi afegeixo aquesta sobre la tramesa de tasques:
El que tal vegada, que prefereixo més com és fa actualment en els cursos Fad, és la tramesa de tasques, on cada activitat es tramet a través de l'apartat de tasques i llavors es comunica a la tutoria a través d'un missatge de correu intern. D'aquesta forma, crec que hi ha un contacte més directe entre l'estudiant i la tutoria i es crea un complicitat, diguem-li entre “alumne”/”mestre” i ajuda a aconseguir un dels meus objectius com a tutora de cursos de formació a distància i que és fer sentir als participants del curs que no estan sols i que al darrera de les màquines sempre hi ha algú.
La forma que proposa la guia del curs, es sembla a aquesta que exposo tot i que crec que hi ha manco contacte amb la tutoria”.

Fent valoració d'aquesta activitat, penso que aquesta m'ha servit per adonar-me que tot i que pensava que amb un bon disseny de qualsevol curs a l'entorn moodle no és necessari un manual pdf (que la majoria d'estudiants acaba per imprimir com si d'un llibre de text es tractés), tot i que segueixo pensant que aquests grans manuals no són necessaris, si que ho és una guia del curs, que no fa falta que sigui molt extensa però si que sigui clara i sobretot que ajudi a l'estudiant a saber que s'espera d'ell i expliciti com aconseguir els objectius a assolir. Per aquest motiu, vaig decidir que la meva guia fos sobre el curs de blogs, ja que és un curs que he tutoritzat diverses vegades i no té ni manual pdf ni guia.
Al fer el meu propi pla docent, em dono compte que el que m'ha costat més és la temporalització, ja que els cursos Fad que fins ara he tutoritzat duren dos mesos. Aquest temps, m'ha resultat insuficient ja que al disseny he inclòs activitats grupals i algun debat i veig que per aquests tipus d'activitats es necessita més temps que per dur a terme activitats individuals.
Tot açò em provoca una sèrie de dubtes:
 • Haurem d'incloure en els futurs cursos fad menys activitats per fomentar aquest treball grupal i col.laboratiu tenint la mateixa durada?
 • O en canvi, s'haurà de canviar la durada dels cursos i per tant augmentar els crèdits de formació de cada nou curs?
En quan als altres punts de la guia, he prioritzar una formació més compentencial que de domini Tic; ja que considero que fer un blog és relativament fàcil i el que costa més és donar a aquesta eina una utilitat vertaderament didàctica, intentant fer ententre que els blogs serveixen per molt més que d'aparador de la classe (exposar fotos, posar deures...)

Imatge de la setmana: El treball en grup requereix de més temps que el trebal individualDimarts 22 de Juny. Primer dia d'estiu


Finalment he aconseguit formar grup; bé, més que formar, m'he aclopat a un que ja estava fet. Deixo enrere les dificultats trobades davant aquesta darrera activitat per començar amb el pròxim mòdul. Després de la lectura del material del curs: Dissenyar els processos d'aprenentatge en línea de Maria Pérez-Mateo Subirà i començar amb l'anàlisi de la guia del curs com demana l'activitat 4, m'han cridat l'atenció aquests dos punts que crec que he de tenir en compte a l'hora de dissenyar un nou curs:

1.- La presentació per mòduls de cada part del curs. Aquesta presentació al l'entorn moddle es fa seqüencialment, és a dir, els alumnes no hi poden accedir des del primer moment, sinó que van apareixen segons avança el curs. Açò fa que els participants seguesquin més o manco el mateix ritme i a més que no s'angoixin veient totes les activitats a realitzar.

2.- El fet que al calendari d'activitats hi hagi dos tipus d'activitats. Aquelles que són més flexibles i es poden modificar si és el cas i altres fixes que són les que tenen a veure amb l'interacció entre altres companys i que s'han de realitzar més o manco al mateix temps.

Segueixo amb l'anàlisi

Imatge de la setmana: Importància d'un bon disseny i planificació.


Dimecres 15 de Juny
El món virtual és ben real, igual que la meva sensació de desànim i desmotivació ja pel curs. No hi ha manera de formar grup :(

Dilluns 13 de Juny
Formar grups
Aquests dies estem formant grups. Segons el nostre tutor les presentacions fetes al fòrum i els missatges del posterior debat ens poden ajudar a cercar persones amb afinitats similars. A jo en deuen faltar més coneixements perque no arribo a tant. De tota la gent del curs només conec personalment a una persona, de tota la resta ni un petit indici i la veritat és que els missatges que s'han escrit em dónen poques pistes.
La gent ha anat fent propostes de diferents temes a tractar per formar grup. Suposo que aquesta era l'opció més fàcil (m'afegia a una d'aquestes propostes i ja tenia grup) però al no haver cap proposta que m'acabés de convéncer, vaig proposar un tema al fòrum dels grups que sembla que no ha tingut massa èxit i de moment només una persona s'ha engrescat a forma grup en mi. En canvi, hi hagut grups que s'han format en un tres i no res... Aquest fet m'ha fet pensar molt amb la meva classe i amb aquells fillets o filletes que sempre són els darrers en ser triats o amb aquells que ningú vol formar grup amb ells. Es deuen sentir tant desanimats com jo en aquest moment? Hauré de replantajar-me el moment de la formació dels grups a la meva classe i donar-li molta més importància.
No havia format mai grups d'aquesta forma. Presencialment és més fàcil (o al manco a mi m'ho sembla) fas grups amb els que tens més a la vora o es fa a través d'una dinàmina de grups... Virtualment havia treballant en grups però els grups els havia fet el tutor i tot i que no coneixia tampoc a ningú, el treball va sortir força bé.
Però d'aquesta forma no ho havia fet mai. Espero aconseguir-ho.
Açò del treball en grups és vertaderament difícil.
q

Dimecres 8 de Juny
Demà acaba el debat sobre un cas pràctic que se'ns ha presentat.
Tot i que han sortit idees molt interessants també és ver que he trobat que hi ha hagut molts de missatges a llegir, alguns molts teòrics i llargs i massa participants dient la seva (vull dir que em sembla que som massa persones per un sol debat)
De tot el que s'ha dit, crec que aquests són els punts que em poden servir més com a tutora Fad:
 • És possible el treball en grup en entorn virtuals d'aprenentatge.
 • Aquest treball en grup ha d'estar inclòs en el disseny del curs.
 • El treball en grup requereix temps. Per tant aquest fet s'ha de tenir molt en compte en la temporalització del curs.
 • Els grups no han de ser molt nombrosos, 3 o 4 participants.
 • En les formacions del grups és important tenir en compte:
    - Objectius clars, compartits i consensuats amb tots els membres del grup.
    - Assignació del diferents rols (portaveu, coordinador...) que han d'anar en funció dels objectius a aconseguir. Aquests rols, millor que siguin rotatius
    - Actituds importants: compromís, transparència en l'intercanvi d'informació, constància i respecte.
    - Importància de l'avaluació individual i de l'equip. Cada grup hauria de fer una autoavaluació.
Imatge resumint la setmana: Molt a llegir.1 de Juny de 2011

Aquesta setmana, l'he dedicada a llegir els materials del curs. De tots els que he llegit, he trobat molt interessant, El treball en equip en entorn virtuals: desenvolupament metodológic de Montse Guitert i Ferran Giménez, ja que el trobo molt pràctic i amb indicacions molt clares de com treballar en grups col.laboratius. Ja l'he recomanat a la meva escola, perquè crec que pot sevir per qualsevol tipus de treball en grup col.laboratiu, virtual o presencial.
El debat sobre diferents qüestions sobre les relacions virtuals i presencials, els treball en grups col.laboratius.... ha començat i va a un bon ritme. Hi ha entrades mols interessants i molta participació, però m'acuba veure tants missatges per llegir. Considero que alguns missatges són massa llargs i tot i la majoria sembla que opina que els missatges escrits han de ser clars i que no han de contenir molta informació a la pràctica no ho complim.
Tal vegada el problema és que som massa persones per un sol debat.
De totes maneres, lleguint els diferents missatges pots entreveure una mica la forma de pensar de cadascun i les possibles afinitats amb un mateix.
De moment seguiré llegint les intervencions dels meus companys i aprenent.
El curs es posa cada vegada més interessant però el final de curs cada vegada em lleva més temps per dedicar-li :(
Imatge de la setmana
23 de Maig de 2011


Em disposo a començar el curs sobre formació en línea. Em va costar en principi decidir si apuntar-me o no al curs, coincideix amb l'acabent i inici de curs i normalment aquests ja són prou carregats de per si.
La cosa és però que em vaig llençar a fer-ho perquè realment em sembla interessant i perque crec que em pot ajudar a dinamitzar el meus cursos Fad, potenciant el treball en grup. De totes maneres penso que açò del treball en grup és difícil perquè no en sabem i tampoc no n'estem acostumats a trebalar-hi. Una altra cosa és que els demanen i exigem als nostre alumnes que ho facin i que ho facin bé (al manco seguint les nostres consignes).
La trobada presencial va ser molt interessant, les ponències molt enriquidores i a més pots aprofitar per posar cos i ànima a les fotografies penjades als fòrums de tutors Fad.
He començat amb les primeres activitats, la familiarització amb l'entorn i la presentació als companys del curs. No he trobat dificultats en fer-ho però sempre em sorgeix el dubte de si les paraules escrites podran donar a entendre el que realment volia dir.
Comencem idò!